Adres :
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:124 Özsezen İş Merkezi B Blok K:4-5-11 Şişli, İstanbul, Türkiye
Telefon :
+90 212 293 43 31
E-Posta :
iletisim@ipfsbroker.com
İletişime Geç

Nakliyat Sigortası

IPFS Sigorta
Nakliyat Sigortası

Nakliyat SigortalarıDeniz, hava veya kara taşıtları aracılığı ile bir yerden bir yere taşınan mal ve/veya eşyanın taşınmaları sırasında maruz kalabileceği hasar ve kayıpların tazmini için yapılan sigortalardır.

Nakliyat Sigortalarında Teminat ne zaman başlar; Nakledilmek üzere malların nakliyeciye teslimi veya araca yüklenmesi ile başlar, nakil sonrası alınan malları teslim alması ile biter. Yurtdışı taşıma sigortası durumunda ise alıcı malları teslim almamış ise havayolu taşımalarında 30 gün; deniz ve karayolu taşımalarında 60 gün gümrük depolarında beklemesi teminat kapsamında olur.

Emtea sigortalarında 3 ana teminat çeşidi vardır;

 • Tam Ziya
 • Dar Teminat
 • Geniş Teminat

Tüm bunlara ek olarak alınabilecek ek teminat türleri;

 • Harp Teminatı
 • Grev Terör Teminat

Nakliye sigortası 4 türe ayrılır;

 1. Emtea nakliyatı sigortaları
 2. Kıymet nakliyatı sigortaları,
 3. Tekne sigortaları,
 4. Sorumluluk sigortaları.

Emtea Sigortası Nedir?

Emtia Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş Nakliyat Sigortası Genel Şartlar ve Özel Şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

Emtea Sigortası Teminatları

Emtea sigortalarında 3 ana teminat çeşidi vardır;

 • Tam Ziya
 • Dar Teminat
 • Geniş Teminat

Tüm bunlara ek olarak alınabilecek ek teminat türleri;

 • Harp Teminatı
 • Grev Terör Teminatı

Emtea Nakliyat Sigortalarında ilave prim karşılığında verilen ek teminatlar:

 • Deniz yolu ve Hava yolunda verilen ek teminatlar
 • Savaş, grev, terör, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler
 • Kara yolu ve demir yolunda verilen ek teminatlar

Kıymetli Nakliyat Sigortası nedir?

Kıymet Nakliyat Sigortası, kıymetli maden, kıymetli evrak, nakit para ve benzer kıymetlerin olağan taşıma koşullarına uygun olarak taşınması sırasında meydana gelebilecek risklere karşı teminat sağlamaktadır.

Kıymet nakliyat sigortasında, para ve değerli kâğıtlar, olağan taşıma koşullarına uygun olarak, kişi beraberinde veya taşıyıcı araçta sorumlu kişiye teslim edilmiş olmalıdır. Teminat, sigorta konusu kıymetlerin nakliyatçılara iletilmesinden alıcıya teslimine kadar geçecek süre içinde oluşacak ziya ve hasarları kıymet nakliyat poliçesi genel şartları çerçevesinde ve silahlı gasp ve soygun rizikosu da dahil olmak üzere karşılar. Kıymet nakliyat sigortası, kıymetlerin nominal değeri üzerinden ve sefer esasına göre yapılır.

Teminatlar

Kıymet Nakliyatı Sigortası ile gerçek ve tüzel kişilerin sahibi oldukları veya muhafaza ettikleri her türlü kıymetli evrak (hisse senedi, tahvil, bono, senet, çek gibi) ile altın ve gümüş külçe, para ve dövizin zırhlı araçlar ve görevliler nezaretinde veya posta yolu ile yapılan sevkiyatında uğrayacakları hasar ve kayıpları, silahlı gasp ve soygun dahil olmak üzere teminat altına alınabilmektedir.