Adres :
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:124 Özsezen İş Merkezi B Blok K:4-5-11 Şişli, İstanbul, Türkiye
Telefon :
+90 212 293 43 31
E-Posta :
iletisim@ipfsbroker.com
İletişime Geç

Denizcilik Sigortası

IPFS Sigorta
Denizcilik Sigortası

Liman Operatörleri Sorumluluk Sigortası :

Limanların sorumluluğundaki depo, antrepo ve yerlerdeki emtea, tekneye limana girerken, çıkarken, yükleme – boşaltma yaparken veya limanda iken gelebilecek zarar veya hasarlar, kayıplar, veya üçüncü şahıslara verilebilecek hasar ya da kayıplarını, olum ya da yaralanma, ve hukuki olarak sorumlu bulunduğu hasar ve kayıplardaki dava, say, mahkeme, avukat gibi masrafları teminat altına alır. Liman riskleri teminatının en önemli özelliği sadece sigortalının hukuki olarak sorumlu bulunduğu ve liman operasyonlarına bağlı olarak gerçekleşen hasarlarda çalışıyor olmasıdır.

Koruma ve Tanzim Sigortası :

Koruma ve Tazmin Sigortası kısaltılarak, P&I olarak adlandırılır. P&I, armatörün/operatörün ve kiracıların üçüncü şahıslara karşı olan sorumluluklarını teminat altına alır ve sigortalının sorumlu olması durumunda üçüncü şahıslara karşı tazminat ödemesi yapar. P&I sigortası; denizcilik sektöründe ticari faaliyetlerin sürdürülmesi için hayati önem arz etmektedir.

Tekne ve Makine Sigortası;

Tekne ve makine, donanım ve ekipmanlar da dahil olmak üzere geminize gelecek olan fiziksel kayıp ve zararları sigortalar. Ayrıca, police şartlarına bağlı olarak, geminin kurtarma katılım payı, kurtarma masrafları ve müşterek avarya masraflarını da öder.

Navlun, Demoraj & Savunma Sigortası;

Navlun, Demoraj ve Savunma ,FD&D olarak adlandırılır. Sigortalı geminin operasyonları ile direk bağlı olarak yaşanan anlaşmazlıklarda, kabul edilebilir seviyedeki yasal masrafları teminat altına alır.

Kiracı Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta türü, sigortalı gemi ile bir kiralama sözleşmesi içerisinde bulunan zaman esaslı kiracı, Sefer esaslı kiracı veya gemide bir bölümü kiralayan veya kiracı ile ortaklığı bulunan taraflara teminat sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Normal klozlar dahilinde bu poliçe teminatı: gemiye gelebilecek fiziksek kayıp veya hasarı, fiziksel hasarı takiben oluşan demoraj, tutulma ve kullanım kaybını, Kira, navlun ve/veya yakıt ile ilgili müşterek avarya, kurtarma, kurtarma masrafları, ve/veya dava masraflarında armatör olarak kiracının haklarını, savaş ve terör hareketleri neticesinde gemiye gelen fiziksel hasarları kapsar.

Yat Sigortası

Yatın gövdesi ile birlikte donanım ve ekipmanlarının herhangi bir hasar neticesinde aşağıda listelenen kayıplara karşı güvence altına alır: Denizlerin, ırmakların göllerin tehlikeleri, Yangın, Denize mal atılması, Korsanlık, Yatınızın liman, iskele, rıhtım, vb. ile temas etmesi neticesinde oluşan hasarlar, Deprem, volkanik patlama ya da yıldırım gibi doğal afetlerle oluşan hasarlar, Kumanya, yakıt, donanım, ekipman ve makinelerin yüklenmesi, boşaltılması veya yer değiştirmesi sırasında oluşan kazalar, Yata zorla girilmesi durumunda dıştan takma motorlar, ekipman, teçhizat veya makinelerin çalınması.

Gemi Onarımcısı Hukuki Sorumluluk Sigortası

Sigortalının kontrolünde olan ve üzerinde tamir yapılan gemide ya da bu gemilerde de bulunan yük, ya da boşaltılan yüke gelebilecek zarar ve ziyan, yine tamir işleri sırasında meydana gelen ve tamir islerinden kaynaklanan üçüncü şahıs mali zarar ve ziyanı kapsar.

Gemi İnşaat Sigortası

Teknenin inşaatının başlaması ile birlikte inşaat sırasında meydana gelecek rizikoları, denize indirilmesi ve test seferlerini de kapsayacak şekilde teminat altına alır. Ayrıca yeni inşaatın alıcısına tesliminden sonra 12 ay geçerli olacak şekilde özet olarak sadece işçilik hasarlarını kapsayan Garanti sigortası da yapılabilmektedir.