Adres :
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:124 Özsezen İş Merkezi B Blok K:4-5-11 Şişli, İstanbul, Türkiye
Telefon :
+90 212 293 43 31
E-Posta :
iletisim@ipfsbroker.com
İletişime Geç

Hakkımızda

IPFS Sigorta
Hakkımızda

TARİHÇEMİZ

Hayat Sigortası deneyimi 1989 yılına dayanan ve 2007 yılında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünce yürürlükte olan Sigorta Brokerliği ile İlgili Yönetmelik şartlarını eksiksiz olarak yerine getirerek “Hayat Dışı, Hayat ve Reasürans” ruhsatlarını alan brokerliğimiz, uzun yıllardır sadece sigorta değil Uluslararası Brokerlik hizmetleri ile de faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir.

Güçlü sermaye yapısı ve sektörde deneyimli çalışanları ile sigorta konusunda hem bireysel hem kurumsal müşterilerine özel çözümler sunarak her türlü talebi olumlu şekilde cevaplandırmakta ve sonuçlandırmaktadır. Her sene artan sigorta prim üretimi ile Türkiye Sigorta Sektöründe büyümekte olan firmamız, sigorta sözleşmesinin hazırlanmasından başlamak üzere sözleşmeden doğan hakların takibine kadar tüm adımlarda sigorta şirketinin değil sigortalının temsilcisi olarak hareket etmektedir.

Brokerler, yasa gereği acentelerden farklı olarak, sigorta şirketleri ile bağlayıcı sözleşmeler yapmadıklarından, sigortalının tercih ettiği sigorta şirketi ile çalışma özgürlüğüne sahip olmaları nedeniyle hem sektördeki ürün çeşitlerine hem de piyasanın rekabetçi koşullarına daha yakındırlar. Bir başka deyişle broker, çok basit bir kasko teklifi için bile, sigorta şirketlerinin sayısına eşit sayıda teklif toplayabilir. Bu avantajını sigortalının lehine kullanan brokerliğimiz, Türkiye Sigorta Sektöründe hizmet kalitesi ve güven imajı yüksek olan öncü Sigorta şirketleri ile aktif olarak çalışmaktadır.

DEĞERLERİMİZ
Başarımızın ve sunduğumuz yaratıcı çözümlerin arkasındaki en önemli unsurlar; uzmanlığımız, hizmet kalitemizdeki süreklilik ve tutarlılık, müşteriye özel çözümler sunmamız ve değerli müşterilerimizi iş ortağımız olarak görmemizdir.

AMACIMIZ
Bireysel ve kurumsal ihtiyaç analizi yaparak en geniş teminatları en uygun fiyatla sunmaktır.

GORTA BROKERLİĞİ

Sigorta Brokeri Kimdir? 

Sigorta brokeri, müşterinin temsilcisidir. Müşteriden aldığı yetki belgesiyle, ihtiyaç duyulan içerikteki sigorta poliçe teklifini, en az 3 sigorta şirketinden temin etmekle ve müşterinin nihai kararı vermesinde onları bilgilendirmekle görevlidir. 

Sigorta brokerleri güçlü bir yapıya sahip ve bağımsızdırlar, istedikleri sayıda sigorta şirketiyle iş birliği yapabilir, tüm sigorta şirketleri ile çalışabilirler.

Sigorta brokerliği uzmanlık gerektirir; faaliyete başlanabilmesi için T.C Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan sigorta brokerliği ruhsatı alınması zorunluluğu vardır. Sigorta brokerleri, T.C Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından denetlenmektedirler.

REASÜRANS
Reasürans, sigorta şirketlerine, kendi sermayeleri, ihtiyatları ve özvarlıkları bakımından kısaca mali yönden tek başlarına yüklenmeleri mümkün olmayan riskleri sigortalayabilme imkânı verir.

Reasüransa duyulan gereksinimin nedenleri:

- Rizikonun yayılması;
- Sigortacının i
ş kabul kapasitesinin artması;
- Sigortacının i
ş kabul esnekliğinin artması;
- Sigorta
şirketinin mali yapısının desteklenmesi;
- Birikim (Kümül) fazlasının yol açabilece
ği doğal afet hasarlarının kontrolü;
- Reasürörden sigortacıya teknik bilgi aktarımıdır.